Affärsutvecklingscheckar

Sök affärsutvecklingscheckar för din internationalisering.

Vill du stärka företagets konkurrenskraft genom att närma dig en internationell marknad? Eller verkar du redan internationellt men vill bredda marknaden ytterligare? Affärsutvecklingscheckar fungerar som ett exportstöd och ska ge ditt företag en extra resurs att ta sig ut på den internationella marknaden och skapa affärsmöjligheter.

Vem kan söka?
Företag i Jönköpings län som har mellan 1–250 anställda, omsätter minst 1.000.000 kronor och har en god ekonomi.

Vad kan jag söka för?

Checkarna ska användas till att köpa extern kompetens för att göra något utöver er vanliga verksamhet. Vill du anlita en konsult, till exempel en avtalsjurist eller expert på en utvald marknad? Kanske vill du projektanställa någon för att komma igång i nya länder?

Hur mycket pengar kan jag söka?
Företag kan söka en check på 25.000-250.000 kronor. I en intresseanmälan beskriver ni vad ni vill göra och vad det kostar totalt. Ni kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar företaget.

Vad är det vi godkänner?

Exempelvis: Marknads- och konkurrensanalyser, avtal- och juridikkostnader,  produktanpassningar för en ny marknad, översättning och framtagning av dokumentation eller hemsida, underökning av immateriella hinder och möjligheter.

Vad är det vi inte godkänner?

Exempelvis: Personalens lönekostnader, certifieringskostnader, produktion av tryckt material, traktamente, måltider eller egen bilersättning.

Klicka här för att ladda ner en intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta:

Malin Jönsson

malin.jonsson@almi.se
0733 30 70 92

Inspireras av Qtechs satsning i Norge

Läs om hur EEN hjälpte Magasin of Friends brand att hitta nya marknader

Följ med på Smålands stålgjuteris resa till Polen