Erasmus för unga företagare

Vill du få en affärsmentor i ett annat europeiskt land?

Erasmus för unga företagare ger dig som nyligen startat eller funderar på att starta företag möjlighet att arbeta tillsammans med en erfaren företagare i ett annat EU-land i 1-6 månader. Du får dessutom ett EU-bidrag för din utlandsvistelse.

Erasmus för unga företagare är ett utbytesprogram som ger blivande eller nystartade företag möjlighet att lära av erfarna företagare i andra länder. Som svensk erfaren företagare har du alltså möjlighet att ta emot en utländsk entreprenör att vägleda.

Som ny företagare kan du genom programmet vistas hos en erfaren företagare (värdföretagare) i ett annat europeiskt land, och på så sätt skaffa dig praktisk kunskap om vad som krävs för att driva företag. Resa och uppehälle under vistelsen finansieras delvis av EU.

Som värdföretagare kan du ta emot en ny företagare från ett annat land och därigenom få nya nätverk och nya perspektiv på din verksamhet. Det ger dig möjlighet att lära sig mer om andra marknader och samarbeta med potentiella utländska partners. Klicka här för att se några exempel på utländska entreprenörer som söker svenska värdföretag.

Programmet ska ge ett mervärde till både den nya företagaren och värdföretaget. Fördelarna med att delta kan vara utbyte av kunskaper och erfarenheter, nätverksmöjligheter över hela Europa, nya affärsmöjligheter och bättre kunskap om utländska marknader.

Vill du delta i programmet som ny företagare eller som värdföretagare? Läs mer i foldrarna nedan eller på http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/, där du även kan skicka in din anmälan direkt.

Se filmen om Cykelstadens utbyte i Nederländerna

För mer information kontakta:
Elin Berlin
Tele: 036-306525
Mobil: 0725-238272
E-post: elin.berlin@almi.se