LFSolutions - EEN Jönköping

LFSolutions

Datum:12 februari, 2015 Kategori:

Enterprise Europe Network matched IT

LFSolutions har med hjälp av Enterprise Europe Network startat samarbete med ett portugisiskt IT-företag som gör det möjligt att förkorta ledtider samt öka säkerhet och kvalitetsnivå på alla producerade webbsidor.

Värnamoförtaget LFSolutions affärsidé är att producera 100 {643684fa2f994dfc06913daf795252334580fce8f5458c2fae78ced26ddb7111} kundanpassade marknadsföringslösningar.  För att möta den allt växande efterfrågan på hemmamarknaden sökte de en IT-partner som var specialiserade inom Javascript och databashantering. Enterprise Europe Network matchade ihop företaget med ett portugisiskt IT-företag som kunde erbjuda kompetensen till konkurrenskraftiga priser.

Tack vare min kontakt med Enterprise Europe Network har jag hittat en bra samarbetspartner som det hade varit svårt att få kontakt med på egen hand.

Joao Figueiredo, VD på LFSolutions.