Wattguard - EEN Jönköping

Wattguard

Datum:12 februari, 2015 Kategori:

Grön låda intar världen

Swedish Wattguard har använt Enterprise Europe Networks tjänster för att hitta nya kunder i Portugal, leverantörer i Japan, tillverkare i USA och samarbetspartners i Baltikum.

Swedish Wattguard utvecklar lösningar som sänker elförbrukningen och minskar koldioxidutsläppen för företag och organisationer som befinner sig i belysningsintensiva miljöer. Den innovativa tekniken består av en grön låda som ökar ljusstyrkan per använd watt vilket gör att effekten sänks och därmed även elförbrukningen i lysrören.

Företaget har under de senaste åren varit i en kraftfull expansionsfas och kommit in på ett flertal nya internationella marknader. Som ett stöd i sin allt mer omfattande internationalisering har de tagit hjälp av Enterprise Europe Network vilket har lett till flera nya samarbeten runtom i världen.

De kontakter man fått i Baltikum har dessutom lett till uppstart av ett samägt bolag tillsammans med en partner i Litauen som nu ska bearbeta den baltiska marknaden och öka tillgängligheten av Swedish Wattguards elbesparingslösning.

-Via Enterprise Europe Network har vi kommit i kontakt med ett flertal nya intressenter som bidragit till vårt företags utveckling på nya marknader.

Henric Fransson, produktutvecklingschef Swedish Wattguard