beglobal.nu - EEN Jönköping beglobal.nu - EEN Jönköping

beglobal.nu

Sverige är bara en marknad. Företag som satsar internationellt ökar sin potential att växa snabbare genom import eller export. Projektet beglobal.nu drivs av Enterprise Europe Network och Almi i samarbete med Business Sweden, EKN och Science park. Våra gemensamma kunskapsområden hjälper dig att skaffa nya affärsmöjligheter, internationaliseras eller spetsa din exportstrategi.

Första steget ut i världen är hur lätt som helst. Du behöver inte ens resa dig från datorn. Vårt webbtest mäter framgångsfaktorerna som avgör ert företags potential på den internationell marknad.

När testet är ifyllt får du en uppföljning av svaren med vändande e-post. Rekommendationer och frågeställningar för hur ni ska gå vidare med internationaliseringsarbetet.

I nästa steg får du kontakt med en rådgivare och specialist på internationalisering från Almi eller EEN. Tillsammans går vi igenom resultatet från testet, tittar på era utvecklingsmöjligheter och gör en plan för er medverkan i projektet.

Har du frågor om beglobal.nu? Kontakta mig

Max Sundvall

Max.sundvall@almi.se 
0725-029131