Brexit - oro i världen - EEN Jönköping Brexit - oro i världen - EEN Jönköping

Brexit – oro i världen

Hur kommer Brexit påverka Sverige och våra företag? Hur ska vi anpassa oss? Anders Borg och Kommerskollegium ger dig svaren! Anmäl dig till vårt seminarium 29 mars i Jönköping!

Brexit är en stor utmaning. För Sverige är Storbritannien en viktig ekonomisk och politisk partner. London som finansiellt centrum är avgörande för svenska företag.  Hur ska Sverige och våra företag anpassa sig till Storbritanniens beslut och vad kan vi göra för att minska osäkerheten och kostnaderna? Anders Borg ger dig sin syn på Brexit!

Anneli Wengelin, Kommerskollegium presenterar fakta och siffror om svenska företags påverkan av Brexit.

Datum: 29 mars 10:00-12:00. Kaffe från 09:30.
Plats: Kulturhuset Spira, Kulturgatan 3, Jönköping

Seminariet är kostnadsfritt. Obs! Anmälan är bindande.

Arrangör: Regional Exportsamverkan – Jönköpings län (Enterprise Europe Network, Almi, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Science Park, SEK, Region Jönköpings län och EU’s regionala utvecklingsfond)

Medarrangörer: Svenskt Näringsliv och Företagarna.